Arbetsuppgifterna kan variera, men lösningen finns alltid nära till hands!Kombiverktyg

Med ett kombisystem drar du nytta av fördelarna med att kunna använda flera olika redskap tillsammans med en basenhet. Det är både ekonomiskt och praktiskt. Du vet att  delarna passar ihop och behöver inte skaffa helt nya verktyg när arbetsuppgifterna skiftar. Med några få, enkla handgrepp monteras kombiverktygen ihop med maskinen och du är redo för nästa uppgift.

Ett litet tips: välj först din basenhet (maskin) och de redskap du bäst behöver för stunden. Du kan sedan tryggt komplettera din grunduppsättning, när behov uppstår, med tillbehör för nya arbetsuppgifter. 

Fallande ordning

27 st

Fallande ordning

27 st