Vet du vad du söker? Använd vår Snabbregistreringsfunktion.
 Start
Logga In
HÅKMA

Vi erbjuder nyförsäljning och service av trädgårdsmaskiner,
skogsmaskiner och släpvagnar.Hos oss kan du köpa reservdelar
och tillbehör till dom flesta märken inom ovanstående områden.
Det vi inte har på hyllan kan vi beställa hem.

Vi är huvuddistributörer av Alko-Ginge reservdelar i Sverige.

Vi arbetar med hög servicegrad och kvalitetsprodukter.
Du får hjälp med service, rådgivning i butik och reservdelar.
Både vad gäller försäljning och service.
Det har visat sig bl.a.. genom ett stort antal trogna kunder,
som t.ex.. flera kommuner och kyrkor inom närområdet,
förvaltningar, brandförsvaret, många av traktens golfbanor
 samt ett stort antal nöjda privatkunder. Våra lokaler är
belägna på Vågsjö Gård, vid Ullna sjöns västra sida i Täby

 
MILJÖPOLICY

Syfte
Håkma ska genom målmedvetet arbete och en engagerad
personalstyrka sträva efter att påverka miljön så lite som möjligt.

Policy
Vi samarbetar med leverantörer som visar att de bidrar till att
 minska miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt.
Vid likvärdiga alternativ väljer vi alltid det som är mest miljövänligt.
Vi lägger också stor vikt vid att påverka våra kunder till att välja
 miljövänligare alternativ när det gäller tex bensin, olja och vid
försäljning av maskiner.

Lagstiftning
Vi uppfyller de miljökrav som ställs på oss enligt lagstiftningen.

Vi prioriterar följande:

* Källsortering av papper, batterier, metallskrot, glödlampor och
   lysrör samt spillbränslen.
* Vid all leveranstrimning, provkörningar och demonstrationer
   av nya maskiner används endast alkylatbensin.
* Strävar efter att hålla nere energiförbrukning så mycket som möjligt.
* Vid alla leveranser strävar vi att samleverera om det går.

Denna miljöpolicy ses över årligen för att vara aktuell.

 

 

Håkma AB, Vågsjö Gård, Roslagsvägen 12, 187 69 Täby - Vår butik ingår i qvalitetscenter
Telefon: 08-510 260 24, Fax: 08-510 260 28, E-post: info@hakma.se